Menü

adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT


A honlap tulajdonosa és szerkesztője az Anaglif Bt. (2600, Vác, Kandó Kálmán utca 31., adószám: 21491555-2-13, cégjegyzékszám: 13 06 046497) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a tudomására jutott személyes adatok kezelésének elveiről, gyakorlatáról, a személyes adatok védelmében tett intézkedéseiről, illetve a látogatók jogairól, valamint ezen jogok érvényesítésének módjáról.

A tulajdonos tiszteletben tartja a honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait. A személyes adatok védelmének biztosítása körében a Magyarországon hatályban lévő adatvédelmi törvények rendelkezései, elvei minősülnek irányadónak a biztonságos adatkezelés megvalósításának érdekében.

A weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A weblapon azonban lehetnek olyan használati lehetőségek is (pl. elektronikus jelentkezés hírlevélre, elektronikus vásárlás vagy elektronikus úton információ- vagy ajánlatkérés stb.) melyek igénybevételéhez előzetes regisztráció és/vagy bizonyos személyes adatok (pl. név, e-mail cím, postai cím, szállítási cím) előzetes megadása szükséges.

A honlap tulajdonosa csak önkéntesen megadott személyes adatokat rögzít. Miután a regisztráció során megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra is, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon esetlegesen külön meghatározott módon és célokra felhasználjuk. Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatok az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználásának lehetősége vagy szüksége állna fenn, a weboldal szerkesztője köteles erről az érintettet tájékoztatni, és az érintett előzetes hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosít az érintettek számára, hogy ezt követően hozzájárulásukat bármikor visszavonják. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni, vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

A honlap tulajdonosa a kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása, és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében minden tőle elvárhatót megtesz. A kor követelményeinek megfelelő műszaki és biztonsági megoldásokat alkalmazza.

A személyes adatok teljeskörű védelme érdekében a weboldal látogatóit is megkérjük, hogy ezen cél elősegítése érdekében minden tőlük elvárható lépést tegyenek meg. Mindezeket tudomásul véve a honlap látogatói a személyes adatok megadásával járó regisztrációval automatikusan elfogadják az alábbi nyilatkozatot is:

„A személyes adatok megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim a honlap tulajdonosának adatbázisába bekerüljenek, és azokat a honlap tulajdonosa minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jövőben felhasználhassa saját üzleti és marketingtevékenysége céljából. A megadott személyes adatokat a honlap tulajdonosa bizalmasan, a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvények rendelkezéseivel összhangban kezeli, azokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki.
Hozzájárulok, hogy részemre elektronikus úton reklámot illetve hírlevelet küldjenek. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Adataim törlését a nyilvántartásból, illetve adataim módosítását a honlap tulajdonosának központi e-mail címen bármikor kérhetem.”

A látogatók által önkéntesen megadott személyes adatok mellett, illetőleg azoktól függetlenül a Anaglif Bt. – …egy csésze arcus könyv-, játék és ajándékbolt a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat is kap, úgymint a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve (stb.).

A tulajdonos ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, azok kiadására hatóságok, bíróságok részére csak az erre vonatkozó kötelezés, vagy erre vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülhet sor.